Kommenteeri

Margus Tammeraja ja Margus Püüa arutlemas teemal: „Teenuste pakkumine ja sisseost avalikus sektoris ja teenuste konsolideerimine.“

Margus Tammeraja
- Tammeraja & Co juhatuse liige.  Margus on alates 1985. aastast tegelenud erinevate majandustarkvaralahenduste loomise, turustamise ja juurutamisega, alates HansaWorldist lõpetades Microsoft Dynamicsi ja tootmisettevõtete lahendustega. 2009 kuni 2014 juhtis ta Eesti E-arvete Keskust ja tema missiooniks oli saavutada digiarvete kasutuselevõtmine Eesti avaliku- ja erasektori organisatsioonides. Hetkel on ta seotud erinevate andmehalduslahenduste projektidega.


Margus Püüa
- Margus Püüa on Siseministeeriumi Infotehnoloogia ja Arenduskeskuse strateegia ja planeerimise osakonna juhataja. Ta on töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis riigi infosüsteemide osakonna juhatajana kus tegeles riigi infosüsteemi arendamisega, et IKT lahendustega parandada oluliselt avalike teenuste arendamist. Infosüsteemide arendamise kogemuse on Margus saanud töötades tolleaegses Eesti Telefonis. Margus on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ja on diplomeeritud süsteemiinsener.


Pea igal konverentsil, mis kuidagi puutumuses info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiaga, tõdetakse üksmeelselt, et IKT on viimaste kümnenditega muutnud maailma tundmatuseni.
Sellele tõdemusele vaatamata püüame luua uusi infosüsteeme ja tarkvara lähtudes seejuures tööprotsessidest ja organisatsiooni struktuuridest, mis välja töötatud ja juurutatud eelmiste põlvkonna tehnoloogiate tingimustes.

Oma ettekandes keskenduvad Margus Tammeraja ja Margus Püüa küsimustele:
- Mis takistab avalikus sektoris kiiresti kasutusele võtmast parimaid nutikaid tehnoloogiaid?
- Kuidas tuleks arendada tööprotsesse, et tehnoloogi rakendamisest saaks maksimaalset kasu?


Lisa kommentaar

Email again: