Kommenteeri

Eesti HR startupid - nagu seeni pärast vihma

Eesti on juba mõneti kuulus oma kiiresti kasvava start-up'ide numbri, rahvusvaheliste IT keskuste ja muude tehnoloogiliste arenduste poolest. Lisaks suurtele poppidele tegijatele on Eesti üllatavalt edukas oma HR valdkonna startup'ide poolest. Aga enne kui nendest räägime, peaksime selgitama, mida üks startup endast kujutab.

Startup on ettevõte, mis püüab tulla turule uue toote, teenuse või ärimudeliga. Tavapäraselt peaks startup'il olema globaalne ja kiire kasvuambitsioon. Seega Eesti oludes tahetakse laieneda välisturgudele. Just selle ambitsiooni elluviimiseks püüab startup ligi meelitada täiendavaid investeeringuid. Sellepärast investorid ka startup'e finantseerivad – kiire kasvukõver võib anda oma raha tagasi ning palju veel pealegi.


Kuigi startup'i definitsioone on palju, meeldib mulle lähenemine, mille järgi startup'il ei ole veel päris konkreetset ärimudelit. See on ettevõte, kes veel lõpuni ei tea, mille eest kliendid talle maksma hakkavad. Tavaliselt on teada valdkond, kus tegutsetakse ja tehnoloogiline uuendus, mida klientidele tahetakse pakkuda.

Startup'il on alati püüe realiseerida mõni uus idee, uus tehniline lahendus või pakkuda tuntud ideid uues valdkonnas. Seetõttu tulekski startup'e hoida ja toetada. Mitmed suurfirmad püüavad läbi oma startup programmide, kas avastada turgu muutvaid ideid, või siis kasutatakse startupe selleks, et leida uusi talente. Tihti on startup'ide eestvedajad inimesed, kes alustades suunavad kogu oma energia unistuse täitmisele, mille sisuks on luua midagi uut, mis aitab teisi ettevõtteid ja inimesi edasi.

Eesti on olnud üllatavalt rikas oma HR valdkonna startupide poolest. Oleme selles valdkonnas Euroopas esirinnas. Siin esitatud valik lähtub ennekõike seosest HR valdkonnaga, välja on jäetud projektijuhtimine ja planeerimine ning tööstusjuhtimine. Kui võtaksime juurde ka produktiivsuse ja ajajuhtimise ning eesmärgistamise oleks nimekiri tunduvalt pikem. Mõned siin toodud näited on nn. vahepealsed.

Liigenduses olen lähtunud asutamisajast. Ühtlasi oleme valmis hea meelega seda nimekirja täiendama - andke ettepanekutest märku: karl.laas@upsteem.com. Samuti on teretulnud kommentaarid selle artikli juurde.

1. Upsteem.com 
   Valdkond: Talendijuhtimine
      Asutatud 2010, 
   Tegevjuht Karl Laas

Upsteem.com on pilvepõhine talendijuhtimissüsteem tagasisidestamiseks ja inimeste arendamiseks. Peamised funktsioonid: 360 kraadi hindamine, arenguvestlused, eesmärgistamine. Süsteemis on mitmeid mooduleid nagu uuringute ja tagasiside moodul, eesmärgistamine ja koolitusmoodul. Sobib ka suurematele organisatsioonidele ja on tehnilisetelt lahendustelt väga mitmekülgne. 
B2B, Kliendid suuruses 50+ töötajat; pakutava tarkvara kasutus projektipõhiselt koos konsultatsiooniteenusega või pidevaks organisatsioonisiseseks kasutamiseks, kohandamisvõimalused ning kaasnevad konsultatsiooni ja andmeanalüüsi teenused.

***
2. Achoo  
   Valdkond: Sotsiaalne intranet
      Tegutses 2011-2013, 18 kuud

   Eestvedaja Andrus Purde
Eesmärgiks oli luua organisatsioonisisene sotsiaalne võrgustik, mis võimaldaks kasutajatel ära märkida oma saavutused ja üksteist kiita. Väga sarnane pideva tagasiside ja tunnustamise funktsioonidega. Konkurendid olid Yammer ja teised suured teenusepakkujad. Andrus Purde märgib projekti järelhüüdes, et projekti sulgemise põhjuseks oli meeskond ning fookuse puudumine. Achoo kogemusest kirjutatud järelhüüe on üks asjalikematest, mida Eesti startupide kohta on kirjutatud.

***
3. PARiM  
   Valdkond: Vahetustega töö planeerimine
      Asutatud 2012

   Tegevjuht Riko Muttik
PARiM on mitmekülgne tööriist vahetuste planeerimiseks ja ajahalduseks. Algselt oli mõeldud näiteks turvateenistustes ajagraafikute koostamiseks. Meeskonnad on jagatud objektide kaupa. Sobib hästi ka ürituste korraldamise ajagraafikute ja tegevuspaikade halduseks. Mobiilne ja desktop lahendus. Peamine tegevuskoht London, UK. Mitmed rahvusvahelised ja UK kliendid.

***
4. SportID
   Valdkond: Sporditoetuste haldamine
   Asutatud 2012
   Tegevjuht Marti Soosaar
SportID aitab tööandajatel efektiivselt motiveerida oma töötajaid saates nad trenni. SportID lihtsustab ettevõtete jaoks spordisoodustuste haldamise, spordiklubide otsimise, sportimisega seotud tšekkide kompenseerimise ja töötajate inspireerimise. Klientideks mitmed suured ja keskmise suurusega ettevõtted. Rahvusvaheline eeskuju Zenefits.

***
5. Weekdone
   Valdkond: Meeskonna tulemuslikkus
   Asutatud 2012
   Tegevjuht Jüri Kaljundi  
Weekdone on tiimitöö tööriist, mis aitab meeskondadel luua, jagada ja joondada oma nädala plaane. Lähtutakse Google poolt kuulsaks tehtud OKR metoodikast. Aitab asjad meeskonnas kontrolli alla saada ja tulemusi saavutada. Rahvusvahelised kliendid ennekõike USA-st.

***
6. GoWorkABit  
   Valdkond: Lühiajalise tööjõu portaal
      Asutatud 2013 

   Tegevjuht Kristjan Vanaselja
GoWorkABit on lühiajalise tööjõu vahendamise portaal. GWB on ajujaht 2014 konkursi finalist. GWB asutati, kuna Eesti turul oli ilmselge vajadus kiire tööjõu järele ja ka leidus inimesi, kes sooviksid töötada lühiajaliselt ja paindlikult. Üks uue töökultuuri ilmselgeid väljendusi. Elagu tööampsu majandus!

***
7. Teleport   
   Valdkond: Töökeskkonna uuringud
   Asutatud 2014, tegutsev

   Tegevjuht Sten Tamkivi
Teleport pakub digitaalsetele nomaadidele võimaluse aru saada, millises maailmanurgas järgmisena lennukilt maha astuda. Teisisõnu, kui te tegutsete tehnoloogia vallas, aitab Teleport otsustada, millises maailma linnas töötada. Portaal laseb võrrelda palku ja elukallidust. Aitab ka reisimise ja kolimise korraldamisel. Teleport’i eesmärgiks on edendada talentide vaba liikumist olenemata riigipiiridest. B2C.

***
8. Jobbatical 
   Valdkond: Töövahendusportaal
   Asutatud 2014, tegutsev

   Tegevjuht Karoli Hindriks
 
Oled spetsialist, kuid vajad oma põhitöölt pooleks aastaks kuni paari aastani puhkust ning tahad ühendada reisimise ja töötamise? Jobbatical on globaalne töövahendusportaal, mille eesmärgiks on pakkuda tööalast puhkust ja ajutist töö-kogemust mõnes teises kultuuriruumis. B2B2C.

***
9. Skillific   
   Valdkond: Automatiseeritud värbamine
   Asutatud 2014, tegutsev

   Tegevjuht Rainer Aunpuu
Skillific soovib arendada tehisintellekti, mis suudaks teha samu ülesandeid, mida praegu suudavad teha ainult reaalsed värbajad. Nende AI-l põhinev talendiotsingu mootor aitab avastada ja valida parimad kandidaadid kõikvõimalikest allikatest.

***

10. SinuLab
  Valdkond: Personaliarenduse platvorm
  Asutatud 2014
  Tegevjuht Maarit Vabrit-Raadla  
Talendijuhtimisplatvorm. Projekt on algusjärgus ning teenuseid pakutakse ennekõike tuginedes kliendipoolsele investeeringule. Platvormi ja teenust arendadakse vastavalt esimeste klientide soovidele. Eesmärgiks on luua pilvepõhine tulemus-ja talendijuhtimise tarkvara, mis võimaldab hallata töötajate arendustegevusi ja kompetentse.
***
11. Clanbeat  
  Valdkond: Meeskonna juhtimine
  Asutatud 2015

  Tegevjuht Ragnar Sass
Clanbeat on mõeldud selleks, et toetada meeskonnasiseseid 1-1-le peetavaid vestlusi ning aidata koguda ja meeles pidada käsitlemist vajavaid teemasid. Sobib kasutamiseks meeskonnapõhiselt organisatsioonidele, kus ei ole rangeid tsentraalseid talendijuhtimise poliitikaid.

***
12. Somno   
  Valdkond: Puhkuste planeerimine
  Asutatud 2015

  Tegevjuht Armido Hirvelaan
Somno pilvepõhine keskkond on loodud puhkuste soovide kooskõlastamiseks ja meeskonna kalendri haldamiseks. Ühildub Slack-iga. Saadab e-mailile kooskõlastustaotlused äraolemiste kohta ning laseb määrata ja hallata asendajaid. Sobilik agiilsetele organisatsioonidele.

***
13. Recrur
  Valdkond: Värbamine
  Asutatud 2016
  Tegevjuht Marit Alaväli
Recrur on ATS - värbamise tööriist, mis lihtsustab organisatsiooni siseselt värbajate tööd. Lahendus aitab sirvida kandidaatide andmebaasi, hallata värbamisprojekte ja teha märkmeid. Integratsioonid portaalidega ning võimalus agregeerida eri kanaleid pidi tulnud kandideerimissoove või laekunud kandidaate. Hetkel esimesed kliendid Eestis.

***
14. HireHunt.io 
  Valdkond: Värbamine
  Asutatud 2016

  Tegevjuht Andriy Bondarenko
HireHunt on kolme Tartu ülikoolis õppiva Ukraina noormehe poolt välja töötatud värbamislahendus, mis on mõeldud tehnoloogiasektorisse, selleks, et leida täpselt sobivaid töötajaid. Tegemist on agregaatoriga, mis aitab teha kandidaatide eelvalikut. Küpsustasemelt on teenus alustamisjärgus.

***
*** IN EDIT MODE ***
15. Teamscope.io 
  Valdkond: Värbamine, Meeskonna analüüs
  Asutatud 2015

  Tegevjuht Alo Arro
Meeskonna omavahelise sobivuse analüüs. Jagatakse badge ja tunnustusi. Algselt mõeldud tööriistana investoritele selleks, et hinnata kas ja kui suur potentsiaal on startupi meeskonnal läbilöömiseks.
***
*** IN EDIT MODE ***
16. Zerply.com 
  Valdkond: Värbamine loometööstuses     Asutatud 2009
  Tegevjuht Christofer Karltorp
Talendijuhtimine loovmajanduses. Lahendus aitab filmitööstuses loovisikutel ühe projekti lõppedes järgmist valida. Kontorid on nii Tallinnas kui ka Los Angeleses.
***
*** IN EDIT MODE ***
17. Talent Atlas, LKM Associates 
  Valdkond: Värbamine
  Asutatud 2015

  Tegevjuht Liis Tiideberg
Värbamislahendus agentuuridele, mis on ligipääsetav ka tellijale. Uus beta on planeeritud 2017. aasta algusesse. Samal ajal tegeletakse sihtotsinguga.
***
***
*** IN EDIT MODE ***
18. Vivic.work 
  Valdkond: Töö disain
  Asutatud 2015

  Tegevjuht Klaas-Jan Reincke
Vivicu fookuses on töö disain. Eesmärk on kujundanda meie igapäevane töö selliseks, et see pakuks rahulolu ja rõõmu kõigile. Teenuseid pakutakse kolmes valdkonnas: 1) töödisaini alased koolitused; 2) Inimeste(töötajate) haaratuse ning voo(flow) mõõtmine; 3) töödisaini muudatused - konsultatsioon. Tegemist on teaduspõhise startupiga, millele alusepanemisel on kasutataud nii Hollandi kui Tartu Ülikooli teadlaste töid ja andmestikke. Tehnoloogilise platvormina pakutakse tööriistu voo mõõtmiseks.
***


Mõned viited:
1. Varasem list HR valdkonna teenusepakkujatest:  https://karllaas.wordpress.com/2015/04/17/hrtech-list-of-vendors-some-bits/
2. Achoo project Post Mortem: http://purde.net/2013/01/closing-achoo-or-how-i-earned-that-its-all-about-the-team/
3. HR süsteemide perioodilisuse tabel:   https://www.cbinsights.com/blog/periodic-table-human-resources-tech/


Kommenteeri

                     Artikli koostas Karl Laas

Lisa kommentaar

Email again: