Kommenteeri

Endel Hango vastab küsimusele "Millal ja kuidas kaasata konsultante organisatsiooni personali arendusprojektidesse"

                                             
Ende Hango  on koolitus- ja arendusfirma SELF II konsultatsiooniprojektide juht, konsultant ja juhtiv koolitaja. Riiklikku V kategooria kutsekvalifikatsiooni omav suhtlemistreener, omab riiklikku konsultandi kutset, on konsultantide kutsehindaja. BSc psühholoogias, omab rahvusvahelist psühhodraama lavastaja sertifikaati (Certified Practitioner) ja luguteatri lavastaja tunnistust New Yorgi Luguteatrite Keskusest. Endel on Eesti Luguteatri asutajaliige ning Tartu Spontaansusteatri asutaja, lavastaja ja kunstiline juht. Täiskasvanute koolitaja aastast 2003. Endel Hango on konsultandina erinevate arendusprojektidega kokku puutunud alates 2001. aastast väga paljudes ettevõtetes, sh SELF II, Elion Ettevõtted, EAS, Välisministeerium, PRIA, Tallinna Elektrijaam, Rait, Regio, jpt.

Oma ettekande tutvustuseks ütleb Endel nii:
"Erinevate IT süsteemide pakkujatel jääb vahel puudu inimeste kaasamise või muudatuste juhtimise alasest kompetentsusest; või on see kogemus kitsalt oma valdkonna põhine. Vahel on vajadus kaasata konsultant, et tagada arenduse terviklikkus ning püsimajäämine; kasu organisatsioonile ka peale tarkvaralitsentsi omandamist. Konsultantide suhtes on organisatsioonid aga vahel eelarvamuslikud; tihti ka õigustatult."

Töötoas:
- käsitletakse praktiliste näidete varal näiteid ja ohte, millest konsultandid avalikult ei räägi ja mis personali- ja arendusinimeste hulgas levivad.
- otsitakse ühiselt viise, kuidas mõistlikult konsultante kaasata ja millised on näidustused välis-konsultandi kaasamiseks?


Lisa kommentaar

Email again: