Kommenteeri

Eesti personalijuhtimise tarkvarad 2016

Oktoobris 2016 viisime läbi suure Eesti personalijuhtimise tarkvarade uuringu. See artikkel tutvustab uuringu tulemusi ja järgneva paari nädala jooksul saate lugeda ka täpsemaid sisukokkuvõtteid erinevate personalivaldkonna tööriistade kohta. Kuid praegu aga, loe edasi....

Lai valik väga erinevaid tööriistu

Uuringu tulemuste tutvustus

 

Personalijuhtimise infosüsteemide turu-uuringu peamine eesmärk oli saada ülevaade Eesti HR sektoris kasutatavatest tööriistadest, rahulolust nendega ja rakenduspraktikatest. Uuring viidi läbi oktoobris 2016.a. HRConf, Business Software Partner OÜ ja PARE koostöös. Uuringu läbiviimiseks ning vastuste konsolideerimiseks kasutasime Upsteem.com keskkonda. Tulemuste analüüsimiseks ja visualiseerimiseks kasutasime Excel ja IBM Watson Analytics.

Uuring oli anonüümne. Küsimused hõlmasid järgnevaid teemasid:

  • Tarkvara kasutus: personalijuhtimine, tööajaarvestus, palgaarvestus, koolitamine, arendamine, värbamine, analüütika, rahulolu uurimine jm
  • Rakendamise kiirus, kvaliteet
  • Rahuolu partneriga ja klienditoega ning toote mugavus
  • Ettepanekuid tarkvara parendamiseks ning selle tugevad küljed

1.       Uuringus osalejad

Uuringus osalesid enamasti keskmised ja suured ettevõtted: ainult 16,3% ettevõtteid oli suuruses kuni 50 töötajat. Kõige suurem grupp olid ettevõtted suuruses 51-200 töötajat (34,9%). 201 kuni 500 töötajat ning need, kellel on üle 500 töötaja olid vastavalt 25,6% ja 23,3%. Kokku uuringus osales 103 vastajat.

Enamus ettevõttetest uuringus olid üsna kõrge innovatsiooni ja IT kasutamise osakaaluga. 53,5% ettevõttetes oli igapäevaselt arvutit kasutatavate töötajate osakaal 90-100%. Ülejäänud olid jagatud üsna võrdselt, ehk umbes veerandis organisatsioonides oli arvuti kasutajate arv 0-40% ja viimases veerandis 40-90% kõikidest töötajatest.

2.       Lai valik erinevaid tööriistu

Rääkides tööriistade valikust märkis 34,9% ettevõttetest, et otsused tööriistade valimisega tehti Eestis ning ainult 7% märkisid, et otsuseid tehakse Eestist väljaspool. 16,3% märkisid, et otsust mõjutavad nii välismaa kolleegid kui ka kohalik kontor.

Eesti HR valdkonna turg on väga mitmekesine. Uuringus osalejad kasutavad väga erinevaid rakendusi. Kolm juhtivat rakendust uuringu järgi on Persona, Taavi ja Virosoft. NB! Toodud jaotus näitab ennekõike teenuste jaotust uuringu vastajate hulgas.

Muu kategoorias olid tarkvarad nn: Fairsail, Regina, Cezanne, Noom, Eeva, Directo, Joosep, GoPro, Amphora, PMen, LotusNotes, Isetehtud, Eeva, Kenexa.

Uuringu tulemustest selgus kindlalt, et enamus ettevõttetest teevad personalijuhtimise tööriista valiku pikaks ajaks. Seega tuleb olla valiku tegemisel seda hoolikam ja kaaluda kõiki poolt ja vastuargumente – vali hoolikalt!

Ettevõtted ei ole väga kiired oma tööriistade vahetamisel või muutmisel. Pool ettevõttetest kasutab oma personalijuhtimise tööriista kauem kui 5 aastat, 39,5% aasta kuni 5 ning ülejäänud 10,5% - alla aasta aega.

3.       Sujuv kasutuselevõtt ja tootetugi määravad rahulolu     teenusepakkujaga

Personalijuhtimise põhilise tööriista kasutusse võtt (küsimus oli personalijuhtimise süsteemis, mitte „personal, tööaeg ja palk“) võiks olla päris kiire ettevõtmine – üle poolest juhtumitest võttis see alla 3 kuud.

33,7% vastanutest ütles, et personalijuhtimise valdkonna tööriista kasutusse võtmine võttis vähem kui 1 kuu, 25,6% - 1 kuni kolm kuud ning 33,7% vastasid, et protsess võtab 4 kuud või rohkem. 

On üllatav, et üldine rahulolu partneritega ning klienditoega oli nii madal. Keskmine partneriga rahulolu oli 6,7 ja klienditoega – 7. Positiivne on kindlasti see, et 13 organisatsiooni andsid enda koostööpartnerile hinde 10.

Keskmine rahulolu uue toote kasutuselevõtuga sai hindeks 6,7. Selge tendents oli seos tarkvara rakendamise aja ja rakendamisega kaasneva rahulolu vahel. Ettevõtetes, kus tarkvara rakendamine võttis kuu aega või vähem anti rakendamisprotsessile keskmine hinne 8 punkti kümnest võimalikust. Need kellel läks 1 kuni 6 kuud oli hinne alanenud juba 6,5-le. Organisatsioonid, kus lahenduse juurutamine võttis üle 6 kuu andsid rakenduse rahuloluks hinde 4,88. Seega on rakendusprojektide venimine ettevõtetele tõeliselt piinarikas.

Eelnev on ainult üldistatud osa uuringu tulemustest. Detailsemad uuringu tulemusi kommenteerime ka koolitusel HR infosüsteemide valik ja rakendamine“ koolituste sarjas (http://hrconf.com/koolitused). Kui Teie soovite saada rohkem infot tulemustest või nõu personalitööriista valikus – võtke meiega ühendust!

Vastamisaktiivsuse tõstmiseks loosisime uuringus osalejate vahel välja ka täiendavad kolmekuulised rahulolu uuringu teenusepaketid talendijuhtimise tarkvaralt Upsteem.com – paketid võitsid: NetGroup; LIDO ja TopConnect.


Järgnevate nädalate jooksul avaldame ka detailsed vastused erinevate valdkonna tööriistade kohta. Järgmine nädal saad lugeda palga, tööaja ja värbamise tööriistade tulemuste kohta.

Lisa kommentaar

Email again: